AANSPRAKELIJK

Fervigre, SL - CIF B12572400

CONTACT

AVDA. BARCELONA, 47 - Benicàssim (Castellón)
info@bonterraresort.com - tel. +34 964300007 - https://bonterraresort.com/es

DOELEINDEN

Arbeidsbeheer Controle van de aanwezigheid van arbeid; Werkopleiding; Beheer van loon- en arbeidscontracten; Preventie van beroepsrisico's; Gegevensbescherming en informatieprivacy; Personeelszaken; Personeelskeuze; Arbeidstoezicht en controle

Klantenbeheer Klant/leverancier, boekhouding, fiscaal en administratief beheer

Leadbeheer Lead- en contactbeheer

Leveranciersbeheer Klant/leverancier, boekhouding, fiscaal en administratief beheer

videobewaking videobewaking

 

 

 

Vacatures Personeelsselectie

 

 

Sociale netwerken Deel informatie op sociale netwerken

 

 

RECHTMATIGHEID

Arbeidsbeheer : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Klantenbeheer : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Beheer van potentiëlen : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Leveranciersbeheer : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Videobewaking : Gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder of derden

Vacaturebank : uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

Sociale netwerken : Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

BEHOUD

Arbeidsbeheer : voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel

Klantenbeheer : voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel

Beheer van potentiëlen : voor een periode van 1 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse

Leveranciersbeheer : voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel

Videobewaking : Voor een periode van 1 maand vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 6 van Instructie 1/2006 van de AEPD

Jobbank : Voor een periode van 1 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 5 sectie C van de RGPD 2016/679

Sociale netwerken : Zolang ze niet worden verwijderd door de geïnteresseerde partij

ONTVANGERS

Arbeidsbeheer : Sociale Zekerheidsorganisaties; Belastingadministratie ; Banken, spaarbanken en plattelandsbanken

Klantenbeheer : Belastingdienst; Banken, spaarbanken en plattelandsbanken

Videobewaking : veiligheidstroepen en lichamen

Sociale netwerken . Aanbieders van sociale netwerkdiensten

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Sociale netwerken

 • COCINAR EMOCIONES SLU - Spanje (sociale netwerken) - Adequate garanties

 • Facebook Inc - Spanje (sociale netwerken) - Besluit van adequaatheid van de EU-commissie

 • Google LLC - Spanje (Sociale Netwerken) - Besluit van adequaatheid van de Europese Commissie

 • Instagram, LLC - Spanje (Sociale Netwerken) - Besluit van adequaatheid van de Europese Commissie

 • Twitter, Inc. - Spanje (sociale netwerken) - Besluit van adequaatheid van de EU-commissie

OORSPRONG

Arbeidsbeheer

 • Medewerkers : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Klantenmanagement

 • Cliënten : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Beheer van potentiëlen

 • Potentieel : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Leveranciers management

 • Leveranciers : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Camera bewaking

 • Bezoeken : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

banenbank

 • Sollicitanten : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Sociale netwerken

 • Volgers : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

RECHTEN

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, de verwerking en overdraagbaarheid ervan te beperken of te verzetten, uw toestemming in te trekken en claims in te dienen bij de controleautoriteit (Spaans agentschap voor gegevensbescherming). Meer informatie in ons "Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid".

 

DETAILS VAN ONS PRIVACYBELEID

1. ALGEMENE INFORMATIE

Dit "Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid" is bedoeld om de voorwaarden bekend te maken die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door onze entiteit of bedrijfsgroep om fundamentele rechten, uw eer en vrijheden te waarborgen, dit alles in overeenstemming met de geldende regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelen volgens de Europese Unie en de Spaanse lidstaat.

In overeenstemming met deze regelgeving hebben we uw toestemming en toestemming nodig voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, dus hieronder geven we alle details van uw interesse aan met betrekking tot hoe we deze processen uitvoeren, voor welke doeleinden, wat Andere entiteiten kunnen hebben inzage in uw gegevens en wat uw rechten zijn.

Voor al het bovenstaande is het van essentieel belang dat u, nadat u ons gegevensbeschermingsbeleid heeft gelezen en gelezen, dit accepteert als bewijs van uw instemming en toestemming.

2.- VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Wie verzamelt en verwerkt uw gegevens?

De Verantwoordelijke is die natuurlijke of rechtspersoon, van openbare of particuliere aard, of bestuursorgaan, die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel en de middelen van de behandeling worden bepaald door de wet van de Europese Unie of van de Spaanse lidstaat.

In dit geval zijn onze identificatiegegevens als gegevensbeheerder de volgende:

Fervigre, SL - CIF B12572400


Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Adres van onze kantoren:
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje
E-mail: info@bonterraresort.com - Telefoon: 964300007

Postadres:
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 

3.- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wat doen wij om de privacy van uw gegevens te waarborgen?

Onze entiteit of bedrijfsgroep neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid en privacy van uw gegevens te garanderen, wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, afhankelijk van de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld.

Onder andere de volgende maatregelen springen in het oog:

 • Garandeer de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en blijvende veerkracht van behandelsystemen en diensten.

 • Herstel snel de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens, bij een fysiek of technisch incident.

 • Controleer, evalueer en beoordeel regelmatig de effectiviteit van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van de behandeling te garanderen.

 • Pseudonimiseer en versleutel persoonsgegevens, in het geval van gevoelige gegevens.

4.- DOEL VAN DE BEHANDELING

Waarom willen wij uw gegevens behandelen?

We hebben uw toestemming en toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken, dus hieronder beschrijven we het beoogde gebruik en de beoogde doeleinden.

Arbeidsbeheer Controle van de aanwezigheid van arbeid; Werkopleiding; Beheer van loon- en arbeidscontracten; Preventie van beroepsrisico's; Gegevensbescherming en informatieprivacy; Personeelszaken; Personeelskeuze; Arbeidstoezicht en controle

Klantenbeheer Klant/leverancier, boekhouding, fiscaal en administratief beheer

 

 

Leadbeheer Lead- en contactbeheer

 

 

 

Leveranciersbeheer Klant/leverancier, boekhouding, fiscaal en administratief beheer

 

videobewaking videobewaking

 

 

 

 

 

 

Vacatures Personeelsselectie

 

 

 

 

 

Sociale netwerken Deel informatie op sociale netwerken

 

 

 

 


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven aangegeven doeleinden te vervullen. Tenzij er een verplichting of wettelijke verplichting is, zijn de verwachte bewaartermijnen:

Arbeidsbeheer : voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel

Klantenbeheer : voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel

Beheer van potentiëlen : voor een periode van 1 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse

Leveranciersbeheer : voor een periode van 6 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel

Videobewaking : Voor een periode van 1 maand vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 6 van Instructie 1/2006 van de AEPD

Jobbank : Voor een periode van 1 jaar vanaf de laatste bevestiging van interesse. Artikel 5 sectie C van de RGPD 2016/679

Sociale netwerken : Zolang ze niet worden verwijderd door de geïnteresseerde partij

 

5.- RECHTMATIGING VAN DE BEHANDELING

Waarom behandelen we uw gegevens?

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens wordt altijd gelegitimeerd door een of meer rechtsgronden, die we hieronder nader toelichten:

Arbeidsbeheer : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Klantenbeheer : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Beheer van potentiëlen : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Leveranciersbeheer : Bestaan van een contractuele relatie met de belanghebbende via een contract of precontract

Videobewaking : Gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder of derden

Vacaturebank : uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende

Sociale netwerken : Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende


6.- ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Aan wie geven wij uw gegevens binnen de Europese Unie door?

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze contractuele verbintenis jegens u, worden we soms geconfronteerd met de verplichting en moeten we sommige van uw gegevens overdragen aan bepaalde categorieën ontvangers, die we hieronder specificeren:

Arbeidsbeheer : Sociale Zekerheidsorganisaties; Belastingadministratie ; Banken, spaarbanken en plattelandsbanken

Klantenbeheer : Belastingdienst; Banken, spaarbanken en plattelandsbanken

Videobewaking : veiligheidstroepen en lichamen

Sociale netwerken . Aanbieders van sociale netwerkdiensten

Naast de categorieën ontvangers aan wie gegevens worden overgedragen, kunnen we deze ook overdragen aan de volgende organisaties (ze verschijnen alleen als gegevens worden overgedragen aan andere organisaties):

Voeren we internationale overdrachten van uw gegevens uit buiten de Europese Unie?

In de verwerkingsprocessen van uw gegevens die door onze entiteit worden uitgevoerd, moeten we externe diensten inhuren die kunnen impliceren dat uw gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt door organisaties die zijn gevestigd of opereren van buiten de Europese Unie, wat zou impliceren dat wij out transfers internationaal van uw gegevens.

Vervolgens geven we alle details van deze internationale overschrijvingen aan (ze verschijnen alleen als ze zijn gemaakt):

Sociale netwerken

 • KOKEN EMOTIES SLU - Spanje

  • beschermingsniveau: Adequate garanties

  • Garantiecategorie: In het belang van de betrokken partij

   • Expliciete toestemming van de belanghebbende .

 • Facebook Inc - Spanje

  • Gegarandeerd beschermingsniveau: adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

  • Garantiecategorie: Specifieke en bindende aanpassingsafspraken

   • Privacyschild .

 • Google LLC - Spanje

  • Gegarandeerd beschermingsniveau: adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

  • Garantiecategorie: Specifieke en bindende aanpassingsafspraken

   • Privacyschild .

 • Instagram, LLC - Spanje

  • Gegarandeerd beschermingsniveau: adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

  • Garantiecategorie: Specifieke en bindende aanpassingsafspraken

   • Privacyschild .

 • Twitter, Inc. - Spanje

  • Gegarandeerd beschermingsniveau: adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

  • Garantiecategorie: Specifieke en bindende aanpassingsafspraken

   • Privacyschild .

 

7.- OORSPRONG EN SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Waar hebben we uw gegevens vandaan?

Arbeidsbeheer

 • Medewerkers : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Klantenmanagement

 • Cliënten : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Beheer van potentiëlen

 • Potentieel : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Leveranciers management

 • Leveranciers : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Camera bewaking

 • Bezoeken : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

banenbank

 • Sollicitanten : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Sociale netwerken

 • Volgers : De belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger


Welke soorten gegevens verzamelen en verwerken we over u?

Arbeidsbeheer

 • doeleinden:

  • Arbeidsaanwezigheidscontrole

  • Jobtraining

  • Beheer van loon- en arbeidscontracten

  • Preventie van beroepsrisico's

  • Gegevensbescherming en informatieprivacy

  • Personeelszaken

  • Personeelskeuze

  • Arbeidstoezicht en controle

 • Medewerkers

  • Identificatiegegevens

   • Naam en achternaam

   • postadres

   • NIF / NIE / Paspoort

   • Elektronisch adres

   • handgeschreven handtekening

   • Burgerservicenummer / Wederkerigheid

   • Telefoon

  • Persoonlijke karaktertrekken

   • Gegevens burgerlijke staat

   • Geboortedatum

   • Nationaliteit

   • Seks

  • Details van de baan

   • Functies

   • Niet-financiële loongegevens

   • Beroep

  • Economisch, financieel en verzekering

   • Bankgegevens

   • Salaris economische gegevens

  • Transacties van goederen en diensten

   • Financiële transacties

Klantenmanagement

 • doeleinden:

  • Beheer van klanten/leveranciers, boekhouding, fiscaal en administratief

 • Klanten

  • Identificatiegegevens

   • Naam en achternaam

   • postadres

   • NIF / NIE / Paspoort

   • Elektronisch adres

   • Telefoon

  • Economisch, financieel en verzekering

   • Bankgegevens

  • Transacties van goederen en diensten

   • Financiële transacties

Beheer van potentiëlen

 • doeleinden:

  • Beheer van leads en contacten

 • Potentiëlen

  • Identificatiegegevens

   • Naam en achternaam

   • postadres

   • NIF / NIE / Paspoort

   • Elektronisch adres

   • Telefoon

Leveranciers management

 • doeleinden:

  • Beheer van klanten/leveranciers, boekhouding, fiscaal en administratief

 • aanbieders

  • Identificatiegegevens

   • Naam en achternaam

   • postadres

   • NIF / NIE / Paspoort

   • Elektronisch adres

   • Telefoon

  • Economisch, financieel en verzekering

   • Bankgegevens

  • Transacties van goederen en diensten

   • Financiële transacties

Camera bewaking

 • doeleinden:

  • Camera bewaking

 • bezoeken

  • Identificatiegegevens

   • Afbeelding

banenbank

 • doeleinden:

  • Personeelskeuze

 • sollicitanten

  • Identificatiegegevens

   • Naam en achternaam

   • postadres

   • Elektronisch adres

   • Telefoon

  • Academisch en professionals

   • Graden

   • studentengeschiedenis

   • Professionele ervaring

   • Curriculum vitae

  • Persoonlijke karaktertrekken

   • Gegevens burgerlijke staat

   • Seks

   • Nationaliteit

   • Moedertaal

   • Geboortedatum

  • sociale omstandigheden

   • Licenties, vergunningen en autorisaties

  • Details van de baan

   • Beroep

   • Arbeidersgeschiedenis

Sociale netwerken

 • doeleinden:

  • Informatie delen op sociale netwerken

 • volgers

  • Identificatiegegevens

   • Naam en achternaam

   • Elektronisch adres

8.- RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Wat zijn de rechten die u beschermen?

De huidige gegevensbeschermingsregels beschermen u in een reeks rechten met betrekking tot het gebruik dat we aan uw gegevens geven. Al uw rechten zijn onpersoonlijk en niet-overdraagbaar, dat wil zeggen dat ze alleen kunnen worden uitgeoefend door de eigenaar van de gegevens, na verificatie van hun identiteit.

Vervolgens geven we aan wat de rechten zijn die u bijstaan:

 • TOEGANG vragen tot uw persoonlijke gegevens

 • RECTIFICATIE van uw gegevens aanvragen

 • Verzoek om VERWIJDERING of verwijdering van uw gegevens (recht om te "vergeten")

 • BEPERK of VERZET het gebruik dat we aan uw gegevens geven

 • Recht op OVERDRAAGBAARHEID van uw gegevens voor gevallen van telecommunicatie- of internetdiensten.

 • Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken

 • Recht om een CLAIM met betrekking tot gegevensbescherming in te dienen bij de controleautoriteit: Spaanse instantie voor gegevensbescherming

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw gegevens uitoefenen?

Om uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of verzet, overdraagbaarheid en intrekking van uw toestemming uit te oefenen, kunt u dit op de volgende manier doen:

Arbeidsbeheer

 • Verantwoordelijke: Fervigre, SL

 • Adres: Avda. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 • Telefoon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Website: https://bonterraresort.com/es

Klantenmanagement

 • Verantwoordelijke: Fervigre, SL

 • Adres: Avda. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 • Telefoon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Website: https://bonterraresort.com/es

Beheer van potentiëlen

 • Verantwoordelijke: Fervigre, SL

 • Adres: Avda. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 • Telefoon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Website: https://bonterraresort.com/

Leveranciers management

 • Verantwoordelijke: Fervigre, SL

 • Adres: Avda. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 • Telefoon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Website: https://bonterraresort.com/es

Camera bewaking

 • Verantwoordelijke: Fervigre, SL

 • Adres: Avda. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 • Telefoon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Website: https://bonterraresort.com/es

banenbank

 • Verantwoordelijke: Fervigre, SL

 • Adres: Avda. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 • Telefoon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Website: https://bonterraresort.com/es

Sociale netwerken

 • Verantwoordelijke: Fervigre, SL

 • Adres: Avda. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje

 • Telefoon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Website: https://bonterraresort.com/es


Hoe kunt u een claim indienen?

Naast de rechten die u helpen, kunt u, als u van mening bent dat uw gegevens niet worden verzameld of verwerkt in overeenstemming met de huidige voorschriften voor gegevensbescherming, een claim indienen bij de controleautoriteit, waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld:

Spaanse gegevensbeschermingsinstantie
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), SpanjeE-mail: info@agpd.es - Telefoon: 912663517Web: https://www.agpd.es

9.- TOESTEMMING EN AANVAARDING

De aanvaarding van dit document geeft aan dat u alle clausules van ons privacybeleid begrijpt en accepteert, waarvoor u toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in deze voorwaarden. Deze acceptatie gebeurt door het activeren van het selectievakje "Lezen en accepteren" van ons privacybeleid.