RESPONSABLE

Fervigre, SL - CIF B12572400

CONTACTE

AVDA. BARCELONA, 47 - Benicàssim (Castelló)
info@bonterraresort.com - Tel. 964300007 - https://bonterraresort.com/es

FINALITATS

Gestió laboral Control de presència laboral; Formació laboral; Gestió de nòmines i contractes laborals; Prevenció de riscos laborals; Protecció de Dades i privacitat de la informació; Recursos humans; Selecció de personal; Supervisió i control laboral

Gestió de clients Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Gestió de potencials Gestió de clients potencials i contactes

Gestió de proveïdors Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Videovigilància Videovigilància

 

 

 

Borsa de treball Selecció de personal

 

 

Xarxes socials Compartir informació a Xarxes Socials

 

 

LEGITIMACIÓ

Gestió laboral: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Gestió de clients: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Gestió de potencials: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Gestió de proveïdors: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Videovigilància: Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

Borsa de treball: Consentiment explícit de l'interessat

Xarxes socials: Consentiment explícit de l'interessat

CONSERVACIÓ

Gestió laboral: Durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 30 del Codi de comerç

Gestió de clients: Durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 30 del Codi de comerç

Gestió de potencials: Durant un termini d'1 any a partir de la darrera confirmació d'interès

Gestió de proveïdors: Durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 30 del Codi de comerç

Videovigilància: Durant un termini d'1 mes a partir de la darrera confirmació d'interès. article 6 de la Instrucció 1/2006 de l'AEPD

Borsa de treball: Durant un termini d'1 any a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 5 apartat C del RGPD 2016/679

Xarxes socials: Mentre no se sol·licite la supressió per l'interessat

DESTINATARIS

Gestió laboral: Organismes de la Seguretat Social; Administració Tributària ; Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals

Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals

Videovigilància: Forces i cossos de seguretat

Xarxes socials: Entitats prestadores de serveis de xarxes socials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Xarxes socials

 • COCINAR EMOCIONES SLU - Espanya (Xarxes Socials) - Garanties Adequades

 • Facebook Inc - Espanya (Xarxes Socials) - Decisió d'adequació de la Comissió de la UE

 • Google LLC - Espanya (Xarxes Socials) - Decisió d'adequació de la Comissió de la UE

 • Instagram, LLC - Espanya (Xarxes Socials) - Decisió d'adequació de la Comissió de la UE

 • Twitter, Inc. - Espanya (Xarxes Socials) - Decisió d'adequació de la Comissió de la UE

PROCEDÈNCIA

Gestió laboral

 • Empleats : El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de clients

 • Clients : El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de potencials

 • Potencials : El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de proveïdors

 • Proveïdors : El mateix interessat o el seu representant legal

Videovigilància

 • Visites : El mateix interessat o el seu representant legal

Borsa de treball

 • Candidats d'ocupació : El mateix interessat o el seu representant legal

Xarxes socials

 • Seguidors : El mateix interessat o el seu representant legal

DRETS

Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-vos al vostre tractament, a la vostra portabilitat, a retirar el vostre consentiment i a presentar reclamacions davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra "Política de Privadesa i Protecció de Dades".

 

 

   1. DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

    1.  INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta "Política de Privadesa i Protecció de Dades" té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les vostres dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l'Estat Membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte de com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

Per tot això, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l'accepteu com a prova de la vostra conformitat i consentiment.

    1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recull i tracta les dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol, o conjuntament amb altres determine les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals; en cas que les finalitats i els mitjans del tractament estiguen determinats pel dret de la Unió Europea o de l'Estat Membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades d’identificació com a Responsable del Tractament són les següents:

Fervigre, SL - CIF B12572400


Com podeu contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya
Email: info@bonterraresort.com - Telèfon: 964300007

Domicili postal:
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 

    1. MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privadesa de les vostres dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les vostres dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i les riscos a què estan exposats.

Entre altres, destaquen les mesures següents:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracte de dades sensibles.

    1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per què volem tractar les vostres dades?

Necessitem la vostra autorització i consentiment per a demanar i tractar les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació us detallem els usos i finalitats previstes.

Gestió laboral Control de presència laboral; Formació laboral; Gestió de nòmines i contractes laborals; Prevenció de riscos laborals; Protecció de Dades i privadesa de la informació; Recursos humans; Selecció de personal; Supervisió i control laboral

Gestió de clients Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

 

 

Gestió de potencials Gestió de clients potencials i contactes

 

 

 

Gestió de proveïdors Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

 

Videovigilància Videovigilància

 

 

 

 

 

 

Borsa de treball Selecció de personal

 

 

 

 

 

Xarxes socials Compartir informació a Xarxes Socials

 

 

 

 


Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi haja una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

Gestió laboral : Durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 30 del Codi de comerç

Gestió de clients : Durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 30 del Codi de comerç

Gestió de potencials : Durant un termini d'1 any a partir de la darrera confirmació d'interès

Gestió de proveïdors : Durant un termini de 6 anys a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 30 del Codi de comerç

Videovigilància : Durant un termini d'1 mes a partir de la darrera confirmació d'interès. article 6 de la Instrucció 1/2006 de l'AEPD

Borsa de treball : Durant un termini d'1 any a partir de la darrera confirmació d'interès. Article 5 apartat C del RGPD 2016/679

Xarxes socials : Mentre no se sol·licite la supressió per l'interessat

 

    1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les vostres dades?

La recollida i el tractament de les vostres dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

Gestió laboral: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Gestió de clients: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Gestió de potencials: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Gestió de proveïdors: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte

Videovigilància: Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

Borsa de treball: Consentiment explícit de l'interessat

Xarxes socials: Consentiment explícit de l'interessat


    1. DESTINATARIS DE LES VOSTRES DADES

A qui cedim les vostres dades dins de la Unió Europea?

De vegades, per poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual, ens veiem davant l'obligació i la necessitat de cedir algunes de les vostres dades a certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

Gestió laboral: Organismes de la Seguretat Social; Administració Tributària ; Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals

Gestió de clients: Administració Tributària; Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals

Videovigilància: Forces i cossos de seguretat

Xarxes socials: Entitats prestadores de serveis de xarxes socials

A més de les categories de destinataris als quals se cedeixen dades, també podem cedir-les a les següents organitzacions (únicament apareixeran si es cediren dades a altres organitzacions):

Realitzem Transferències Internacionals de les vostres dades fora de la Unió Europea?

En els processos de tractament de les vostres dades realitzades per la nostra entitat, necessitem contractar serveis externs que pogueren implicar que les vostres dades siguin emmagatzemades i/o tractades per organitzacions que estan establertes o operen des de fora de la Unió Europea, cosa que portaria implícit que realitzem transferències internacionals de les vostres dades.

A continuació, us indiquem tots els detalls d'aquestes transferències internacionals, (només apareixen si es realitzaren):

Xarxes socials

 • COCINAR EMOCIONES SLU - Espanya

  • Nivell de protecció garantit: Garanties Adequades

  • Categoria de garanties: Per interès de l'afectat

   • Consentiment explícit de l'interessat .

 • Facebook Inc - Espanya

  • Nivell de protecció garantit: Decisió d’adequació de la Comissió de la UE

  • Categoria de garanties: Acords d'adequació específics i vinculants

   • Privacy Shield .

 • Google LLC - Espanya

  • Nivell de protecció garantit: Decisió d’adequació de la Comissió de la UE

  • Categoria de garanties: Acords d'adequació específics i vinculants

   • Privacy Shield .

 • Instagram, LLC - Espanya

  • Nivell de protecció garantit: Decisió d’adequació de la Comissió de la UE

  • Categoria de garanties: Acords d'adequació específics i vinculants

   • Privacy Shield .

 • Twitter, Inc. - Espanya

  • Nivell de protecció garantit: Decisió d’adequació de la Comissió de la UE

  • Categoria de garanties: Acords d'adequació específics i vinculants

   • Privacy Shield .

 

    1.  PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D'on hem obtingut les vostres dades?

Gestió laboral

 • Empleats: El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de clients

 • Clients: El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de potencials

 • Potencials: El mateix interessat o el seu representant legal

Gestió de proveïdors

 • Proveïdors: El mateix interessat o el seu representant legal

Videovigilància

 • Visites: El mateix interessat o el seu representant legal

Borsa de treball

 • Candidats d'ocupació: El mateix interessat o el seu representant legal

Xarxes socials

 • Seguidors: El mateix interessat o el seu representant legal


Quins tipus de dades vostres hem demanat i tractem?

Gestió laboral

 • Finalitats:

  • Control de presència laboral

  • Formació laboral

  • Gestió de nòmines i contractes laborals

  • Prevenció de riscos laborals

  • Protecció de Dades i privadesa de la informació

  • Recursos humans

  • Selecció de personal

  • Supervisió i control laboral

 • Empleats

  • Dades d’dentificació

   • Nom i Cognoms

   • Adreça postal

   • NIF / NIE / Passaport

   • Adreça electrònica

   • Signatura manuscrita

   • Seguretat Social / Mutualitat

   • Telèfon

  • Característiques personals

   • Dades d´estat civil

   • Data de naixement

   • Nacionalitat

   • Sexe

  • Detalls de feina

   • Llocs de treball

   • Dades no econòmiques de nòmina

   • Professió

  • Econòmics, financers i d'assegurances

   • Dades bancàries

   • Dades econòmiques de nòmina

  • Transaccions de béns i serveis

   • Transaccions financeres

Gestió de clients

 • Finalitats:

  • Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

 • Clients

  • Dades d’identificació

   • Nom i Cognoms

   • Adreça postal

   • NIF / NIE / Passaport

   • Adreça electrònica

   • Telèfon

  • Econòmics, financers i d'assegurances

   • Dades bancàries

  • Transaccions de béns i serveis

   • Transaccions financeres

Gestió de potencials

 • Finalitats:

  • Gestió de clients potencials i contactes

 • Potencials

  • Dades d’identificació

   • Nom i Cognoms

   • Adreça postal

   • NIF / NIE / Passaport

   • Adreça electrònica

   • Telèfon

Gestió de proveïdors

 • Finalitats:

  • Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

 • Proveïdors

  • Dades d’identificació

   • Nom i Cognoms

   • Adreça postal

   • NIF / NIE / Passaport

   • Adreça electrònica

   • Telèfon

  • Econòmics, financers i d'assegurances

   • Dades bancàries

  • Transaccions de béns i serveis

   • Transaccions financeres

Videovigilància

 • Finalitats:

  • Videovigilància

 • Visites

  • Dades identificatives

   • Imatge

Borsa de treball

 • Finalitats:

  • Selecció de personal

 • Candidats de treball

  • Dades d’identificació

   • Nom i Cognoms

   • Adreça postal

   • Adreça electrònica

   • Telèfon

  • Acadèmic i professionals

   • Titulacions

   • Historial de l'estudiant

   • Experiència professional

   • Currículum Vitae

  • Característiques personals

   • Dades d´estat civil

   • Sexe

   • Nacionalitat

   • Llengua materna

   • Data de naixement

  • Circumstàncies socials

   • Llicències, permisos i autoritzacions

  • Detalls de feina

   • Professió

   • Historial del treballador

Xarxes socials

 • Finalitats:

  • Compartir informació a Xarxes Socials

 • Seguidors

  • Dades d’identificació

   • Nom i Cognoms

   • Adreça electrònica

    1. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que us emparen?

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l'ús que donem a les vostres dades. Tots i cadascun dels vostres drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la vostra identitat.

A continuació, us indiquem quins són els drets que us assisteixen:

 • Sol·licitar l'ACCÉS a les vostres dades personals

 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les vostres dades

 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les vostres dades (dret a l'oblit)

 • LIMITAR o OPOSAR-SE a l'ús que donem a les vostres dades

 • Dret a la PORTABILITAT de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.

 • Dret a RETIRAR el vostre consentiment en qualsevol moment

 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant de l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com podeu exercir els vostres drets en relació a les vostres dades?

Per a l'exercici dels vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, podeu fer-ho de la manera següent:

Gestió laboral

 • Responsable: Fervigre, SL

 • Adreça: AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 • Telèfon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Pàgina web: https://bonterraresort.com/es

Gestió de clients

 • Responsable: Fervigre, SL

 • Adreça: AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 • Telèfon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Pàgina web: https://bonterraresort.com/es

Gestió de potencials

 • Responsable: Fervigre, SL

 • Adreça: AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 • Telèfon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Pàgina web: https://bonterraresort.com/

Gestió de proveïdors

 • Responsable: Fervigre, SL

 • Adreça: AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 • Telèfon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Pàgina web: https://bonterraresort.com/es

Videovigilància

 • Responsable: Fervigre, SL

 • Adreça: AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 • Telèfon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Pàgina web: https://bonterraresort.com/es

Borsa de treball

 • Responsable: Fervigre, SL

 • Adreça: AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 • Telèfon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Pàgina web: https://bonterraresort.com/es

Xarxes socials

 • Responsable: Fervigre, SL

 • Adreça: AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya

 • Telèfon: 964300007

 • E-mail: info@bonterraresort.com

 • Pàgina web: https://bonterraresort.com/es


Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s'estan demanant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya Email: info@agpd.es - Telèfon: 912663517Web: https://www.agpd.es

    1. CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L'acceptació d’aquest document indica que enteneu, accepteu totes les clàusules de la nostra política de privadesa pel que autoritza la recollida i el tractament de les vostres dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l'activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privadesa.