Parcel.les

3 TIPUS DE PARCEL·LES

5-6 Persones

PREMIUM
>80m²

CONFORT
55-75m²

DELUXE
100-150m²

PREMIUM
>80m²

CONFORT
55-75m²

DELUXE
100-150m²

Gaudeix en les nostres àmplies parcel·les en què hi podràs posar l’autocaravana, caravana o tenda.
Amb arbres amb ombra per a l’estiu i sol durant l’hivern, les quasi 300 parcel·les del nostre càmping són de diverses mesures (les mesures que indiquem són orientatives i no vinculants), tenen el sòl de grava i la majoria estan separades amb bardisses.
Entre les característiques comuns destaca la connexió elèctrica de 6 o 10 ampers, endoll trifàsic europeu i internet disponible (de pagament).
A continuació, pots veure més característiques i serveis comuns, així com els dos tipus de parcel·les amb les seues característiques particulars.

CARACTERÍSTIQUES COMUNS A TOTES LES PARCEL·LES

Zona wifi (de pagament)

Aparcament
1 vehicle

Connexió elèctrica de 6A o 10A

Autocaravana |
Caravana |
Tenda

Endoll europeu trifàsic
(sense adaptador)

Check-in 17:00
Check-out 17:00

Late Check-out 21:00

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

Zona wifi (de pagament)

Autocaravana |
Caravana |
Tenda

Connexió elèctrica de 6A o 10A

Aparcament
1 vehicle

Endoll europeu trifàsic
(sense adaptador)

Check-in 17:00
Check-out 17:00

Late Check-out 21:00

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

TIPUS DE PARCEL·LES

parcelas-premium-bonterra

PARCEL·LA PREMIUM

3 parcel·les
adaptades

6 Persones

Són molt àmplies, amb un mínim de 80 m2 i capacitat per a 6 persones.
Ofereixen intimitat gràcies al seu perímetre amb bardisses vegetals, amb immersió total en la natura gràcies als arbres amb fulla caduca que fan que hi haja ombra a l’estiu i sol a l’hivern

Tenen presa d’aigua i desguàs propis

I si necessites accessibilitat, hi ha 3 parcel·les accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

>80m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

parcelas-premium-bonterra

PARCEL·LA PREMIUM

3 parcel·les
adaptades

5-6 Persones

Són molt àmplies, amb un mínim de 80 m2 i capacitat per a 6 persones.
Ofereixen intimitat gràcies al seu perímetre amb bardisses vegetals, amb immersió total en la natura gràcies als arbres amb fulla caduca que fan que hi haja ombra a l’estiu i sol a l’hivern

Tenen presa d’aigua i desguàs propis

I si necessites accessibilitat, hi ha 3 parcel·les adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

>80m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

parcelas-confort-bonterra

PARCEL·LA CONFORT

5 Persones

Les parcel·les Confort són iguals que les Premium, amb la diferència que són més xicotetes i tenen capacitat per a 5 persones.

Mesuren entre 55 i 75 m2 i ofereixen intimitat gràcies a una bardissa vegetal alta al voltant del perímetre. De la mateixa manera que les parcel·les Premium, aquestes permeten la immersió total en la natura gràcies als arbres de fulla caduca que donen ombra a l’estiu i sol a l’hivern.

També tenen presa d’aigua i desguàs a la mateixa parcel·la.

55-75m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

parcelas-deluxe-bonterra

PARECEL·LA DELUXE

6 Persones

Les parcel·les Deluxe han sigut dissenyades amb la finalitat d’oferir el màxim espai i confort als clients amb caravanes i autocaravanes de grans dimensions.

La seua àrea comprén entre 100 m² i 150 m², per la qual cosa l’amplitud d’aquestes parcel·les permet la instal·lació d’aquesta mena de caravanes i proporciona espai extra per a la col·locació de mobiliari exterior.

Aquestes parcel·les estan acompanyades de vegetació variada com a pins, eucaliptus i melias de gran altura i separació entre ells, per la qual cosa podràs triar la teua parcel·la amb més entrada de sol o més ombra segons l’època de l’any o les teues preferències.

100-150m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx 2 (no s’admeten al juliol i a l’agost)

parcelas-confort-bonterra

PARCEL·LA CONFORT

5 Persones

Les parcel·les Confort són iguals que les Premium, amb la diferència que són més xicotetes i tenen capacitat per a 5 persones.

Mesuren entre 55 i 75 m2 i ofereixen intimitat gràcies a una bardissa vegetal alta al voltant del perímetre. De la mateixa manera que les parcel·les Premium, aquestes permeten la immersió total en la natura gràcies als arbres de fulla caduca que donen ombra a l’estiu i sol a l’hivern.

També tenen presa d’aigua i desguàs a la mateixa parcel·la.

55-75m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

parcelas-deluxe-bonterra

PARECEL·LA DELUXE

6 Persones

Les parcel·les Deluxe han sigut dissenyades amb la finalitat d’oferir el màxim espai i confort als clients amb caravanes i autocaravanes de grans dimensions.

La seua àrea comprén entre 100 m² i 150 m², per la qual cosa l’amplitud d’aquestes parcel·les permet la instal·lació d’aquesta mena de caravanes i proporciona espai extra per a la col·locació de mobiliari exterior.

Aquestes parcel·les estan acompanyades de vegetació variada com a pins, eucaliptus i melias de gran altura i separació entre ells, per la qual cosa podràs triar la teua parcel·la amb més entrada de sol o més ombra segons l’època de l’any o les teues preferències.

100-150m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx 2 (no s’admeten al juliol i a l’agost)

TIPUS DE PARCEL·LES

parcelas-premium-bonterra

PARCEL·LA PREMIUM

3 parcel·les
adaptades

6 Persones

Són molt àmplies, amb un mínim de 80 m2 i capacitat per a 6 persones.
Ofereixen intimitat gràcies al seu perímetre amb bardisses vegetals, amb immersió total en la natura gràcies als arbres amb fulla caduca que fan que hi haja ombra a l’estiu i sol a l’hivern

Tenen presa d’aigua i desguàs propis

I si necessites accessibilitat, hi ha 3 parcel·les adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

>80m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

parcelas-confort-bonterra

PARCEL·LA CONFORT

5 Persones

Les parcel·les Confort són iguals que les Premium, amb la diferència que són més xicotetes i tenen capacitat per a 5 persones.

Mesuren entre 55 i 75 m2 i ofereixen intimitat gràcies a una bardissa vegetal alta al voltant del perímetre. De la mateixa manera que les parcel·les Premium, aquestes permeten la immersió total en la natura gràcies als arbres de fulla caduca que donen ombra a l’estiu i sol a l’hivern.

També tenen presa d’aigua i desguàs a la mateixa parcel·la.

55-75m²

Desguàs

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx. 2 (al juliol i a l’agost en una àrea específica)

parcelas-deluxe-bonterra

PARECEL·LA DELUXE

6 Persones

Les parcel·les Deluxe han sigut dissenyades amb la finalitat d’oferir el màxim espai i confort als clients amb caravanes i autocaravanes de grans dimensions.

La seua àrea comprén entre 100 m² i 150 m², per la qual cosa l’amplitud d’aquestes parcel·les permet la instal·lació d’aquesta mena de caravanes i proporciona espai extra per a la col·locació de mobiliari exterior.

Aquestes parcel·les estan acompanyades de vegetació variada com a pins, eucaliptus i melias de gran altura i separació entre ells, per la qual cosa podràs triar la teua parcel·la amb més entrada de sol o més ombra segons l’època de l’any o les teues preferències.

100-150m²

Màx 2 (no s’admeten al juliol i a l’agost)

Presa d’aigua

Delimitada amb bardisses

Màx 2 (no s’admeten al juliol i a l’agost)

Informació d’interès

  • L’electricitat es facturarà segons el que indica el comptador i seguint la tarifa contractada.
  • La reserva t’assegura un emplaçament de la categoria que has reservat, però no un número concret. Al juliol i a l’agost, la reserva d’un número específic suposarà un suplement extra de 50€, sempre que dita parcel·la estiga disponible i es respecten els mínims.
  • El preu de la teua reserva inclou l’estada per a dues persones, per la qual cosa les persones extra es cobraran d’acord amb la tarifa oficial.

Condiciones de reserva

Estancias mínimas

Consultar estancias mínimas de reserva según temporada.

Reservas

Las condiciones de reserva son las siguientes:

  • Alojamientos: 25% del importe total de la estancia al formalizar la reserva.
  • Parcelas: 25% del importe total de la estancia al formalizar la reserva.

El resto será abonado a la llegada. Las reservas se confirmarán cuando se reciba el depósito anteriormente mencionado.

Bonterra Resort se compromete a reservar un tipo de parcela o alojamiento, pero nunca uno en concreto.

Las reservas de parcelas se realizarán para un mínimo de dos personas.

Anulaciones

La devolución del depósito de la reserva se realizará como se detalla a continuación: con más de un mes antelación: 90% del depósito; entre 7 y 30 días de antelación: 50% del depósito; menos de 7 días de antelación: 0% del depósito.

Presentación

La reserva que no llegue el día previsto, se mantendrá durante 24 horas. A partir de este momento, la reserva se considerará nula, excepto previo aviso por escrito.

Condicions de reserva

Estades mínimes
Consulteu les estades mínimes de reserva segons la temporada.

Reserves
Les condicions de reserva són les següents:

  • Allotjaments: 25% de l’import total de l’estada quan es formalitza la reserva.
  • Parcel·les: 25% de l’import total de l’estada quan es formalitza la reserva.

La resta s’ha d’abonar a l’arribada. Les reserves es confirmaran quan es reba el depòsit mencionat anteriorment. Bonterra Resort es compromet a reservar un tipus de parcel·la o d’allotjament, però mai un número en concret. Les reserves de parcel·les es realitzaran per a un mínim de dues persones.

Anul·lacions

La devolució del depòsit de la reserva es realitzarà com es detalla a continuació: amb més d’un mes d’antelació: 90% del depòsit; entre 7 i 30 dies d’antelació: 50% del depòsit; menys de 7 dies d’antelació: 0% del depòsit.

Arribada
Les reserves que no arriben el dia previst, es mantindran durant 24 hores. A partir d’eixe moment, es consideraran nul·les, excepte previ avis per escrit.