Compromís mediambiental i social

El nostre compromís

Processos de qualitat i cura mediambiental

La protecció del medi ambient és una de les principals prioritats del nostre càmping, per la qual cosa posem en pràctica mesures i normes d’actuació que n’afavorisquen la conservació i així podem seguir gaudint del voltant tal com el trobem.

Per tal de garantir-ho, assegurem la formació de tot l’equip de Bonterra per a la conscienciació i responsabilitat mediambiental i posem pràctica mesures com la utilització d’energia renovables, la reducció del consum d’aigua i energia o la classificació de residus.

Gràcies a la posada en pràctica d’aquest compromís mediambiental a través de diverses accions, tant en instal·lacions com en serveis, Bonterra Resort ha aconseguit la certificació ISO 14001, que té gran valor per a nosaltres i certifica les bones accions de la nostra empresa pel que fa al medi ambient.

Certificació ISO 14001

L’últim gran reconeixement que ha aconseguit Bonterra Resort i del qual ens enorgullim, és l’acreditació de la norma ISO 14001.

Els nostres esforços per a aconseguir a una protecció ambiental confiable i adequada s’han vist recompensats amb l’obtenció d’aquest gran segell que ens permetrà treballant per a mantindre i millorar els estàndards marcats.

ISO 14001

Distintiu Parc Natural del Desert de les Palmes

Dins la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, Bonterra Resort disposa del distintiu Parc Natural del Desert de les Palmes.
Sota aquest segell es busca reflectir el compromís amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible i treballar amb models econòmics sostenibles, valors amb què Bonterra Resort se sent identificat.

Compromís de bones pràctiques ambientals

Bonterra Resort manté un compromís de bones pràctiques amb el qual busca implicar també als seus tres grups d’actors principals, amb l’objectiu de conscienciar-los sobre temes com el consum d’aigua i energia, la gestió de residus o el respecte del medi ambient i del voltant.

Bones pràctiques dels treballadors

Els treballadors de Bonterra Resort incorporen com a propi el compromís de l’empresa per tal d’oferir serveis de qualitat dins d’un marc de respecte mediambiental i social. A més, tot l’equip assisteix a cursos, tallers i simulacres freqüents amb què aprenem i enfortim el missatge d’una empresa compromesa pel planeta i per la societat.

Bones pràctiques de proveïdors

Com a part fonamental del nostre engranatge, els proveïdors amb què treballem han d’acceptar clàusules i sistemes de treball respectuós i d’acord amb els valors de Bonterra Resort.

Bones pràctiques de clients

En tot moment ens comuniquem amb els nostres clients a través de l’email, amb informació personal i en diversos suports ubicats en les nostres instal·lacions, que transmeten suggeriments i normes de cura, respecte i conscienciació pel medi ambient.

Reciclaje
Compromiso medioambiental Bonterra
Reciclaje de pilas

Memòria de sostenibilitat sobre ODS

Dins del marc del segell S de Sostenibilitat, creat per l’Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE), Bonterra Resort va ser elegit en 2022 per a l’elaboració d’un informe de sostenibilitat.

Actualment estem treballant per a aconseguir la implementació d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i certificar-nos amb el segell S de Sostenibilitat.

Política de qualitat i gestió mediambiental de Bonterra Resort

En relació amb tot el que hem comentat, totes les nostres actuacions es regeixen per una política de qualitat i gestió ambiental, basada en els set principis que pots llegir en la nostra pàgina dedicada a aquest objectiu.