En compliment amb què estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels aspectes legals següents:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Titular del lloc web :

Fervigre, S.L. - CIF B12572400 - Bonterraresort

Adreça:  AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castelló), Espanya
Contacte:

Tel. 964300007 - Email: info@bonterraresort.com

Registre mercantil o autorització administrativa:  Registre mercantil: CASTELLÓ; Tom: 1720; Llibre: 1281; Foli: 162; Secció: 8; Full: CS2726
Actividad: Càmping

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El portal web https://bonterraresort.com/ca té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta per al desenvolupament de la seua activitat.

L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sens perjudici d'aquelles particulars que es puguen aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació de la seua web o a la configuració i presentació d'aquesta.

A fi de mantindre actualitzada la informació publicada el portal web, els continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny, codi font, els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de Fervigre, SL, bonterraresort o dels seus col·laboradors, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al lloc web.

El titular del lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L'ús dels continguts haurà de respectar-ne el llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi haja prèvia i expressa autorització del titular del lloc web Bonterraresort .

Únicament s'autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que hi concórreguen totes i cadascuna de les condicions següents:

  • Es mantinga la integritat dels continguts, documents o gràfics
  • Se cite expressament el titular del lloc web com a font i origen d’aquest.
  • El propòsit i la finalitat de tal ús siga compatible amb les finalitats de la web i/o activitat del titular del lloc web.
  • No es pretenga un ús comercial, quedant expressament prohibides la distribució, comunicació pública, transformació o descompilació

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular del lloc web, prèviament i expressament.

Respecte de les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual i no implica la seua sola menció o aparició a la web l'existència de drets ni de responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

El titular del lloc web declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que el nostre lloc web podria estar violant els vostres drets, preguem que us poseu en contacte amb el titular del lloc web.

RESPONSABILITAT

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest estiga actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés al lloc web com l'ús que es puga fer de la informació que conté, és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina web https://bonterraresort.com/ca.

No obstant això, i en compliment del que disposa la LSSI, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o en el bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari considere que hi ha al lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d'aquesta classificació, preguem que us poseu en contacte amb el titular del lloc web.

El titular del lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es facen a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, per la qual cosa en cap cas no se'n podrà derivar efecte jurídic vinculant.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços que hi ha al nostre lloc web poden adreçar a continguts web de tercer. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguen interessar a través d'internet. Això no obstant, aquestes pàgines no pertanyen al titular del lloc web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparéixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc web i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d'altres llocs on es troben. El titular del lloc web tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l'accés o ús d’aquesta.

Els enllaços al lloc web https://bonterraresort.com/es hauran de respectar les condicions següents:

  • L’establiment de l´enllaç no suposarà cap tipus d´acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Fervigre , SL de la pàgina que realitza l´enllaç.
  • La pàgina web on s’establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguen il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l'ordre públic , així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
  • El titular del lloc web podrà sol·licitar que es retire un enllaç a la seua web, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació del titular del lloc web.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix sota la seua responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguen derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  • La pàgina web on s’establisca l'hiperenllaç no pot contindre marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al titular del lloc web excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es demanen, tracten o emmagatzemen dades personals, es farà de conformitat amb la Política de Privadesa publicada a la pàgina web i que pot consultar al peu de pàgina del lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l'ús dels serveis que s'hi puguen oferir, el titular del lloc web i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'usuari, sempre que aquest estiga situat en territori espanyol i actue en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Castelló, Espanya.