Política de qualitat i gestió ambiental

POLÍTICA DE QUALITAT I GESTIÓ AMBIENTAL

BONTERRA RESORT, amb més de 55 anys d’història, ofereix serveis turístics en parcel·les de càmping i bungalous. Ens ubiquem en un indret amb un valor turístic alt, enmig de Benicàssim i a tot just 500 metres de les millors platges de la Costa Azahar.

El nostre establiment manté una posició de lideratge dins del sector a Europa, gràcies a la qualitat elevada de les instal·lacions i serveis, i sobretot per la capacitat que té tot l’equip humà d’escoltar i entendre les parts interessades, amb la finalitat de respondre amb accions i estratègies tangibles com més prompte millor.

En el marc d’aquest compromís, totes les nostres actuacions es regeixen per una «Política de qualitat i gestió ambiental», basada en els principis següents:

1. Implantar i mantindre vigent un sistema de gestió d’acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001, i la Q de Qualitur, a fi de millorar de manera continuada la seua eficàcia.

2. Establir, mantindre i millorar processos, el desenvolupament i control dels quals contribuïsquen a garantir un producte i un servei a les parts interessades conforme a patrons, procediments i normes èticament correctes, per tal d’obtindre el millor resultat en termes d’hospitalitat.

3. Mantindre una conducta d’adequació permanent al compliment de la legislació sectorial i laboral i a la normativa ambiental vigent.

4. Promoure la conservació del medi ambient amb les parts interessades i equips humans a través d’una actualització permanent dels procediments, per tal de minimitzar els impactes ambientals, previndre la contaminació i optimitzar la gestió dels recursos naturals. Sensibilitzar i conscienciar tant el personal intern com l’extern, amb un comportament ambiental adequat mitjançant formació en bones pràctiques ambientals.

5. Fomentar entre els nostres empleats el coneixement i la responsabilitat cap a les necessitats i expectatives de les parts interessades. Implicar totes les persones, integrant noves idees i aconseguint un grau de compromís alt que ens satisfaça i ens enorgullisca, repercutint així en el benestar propi i en el dels nostres clients.

6. Formar de manera continuada tot el personal involucrat en les nostres activitats, millorant-ne les competències. Motivar la detecció d’oportunitats de millora, fomentar la consulta, la participació i la implicació activa del personal.

7. Assignar els recursos necessaris per assolir els objectius i les metes que s’aproven en el marc d’aquesta política i fer-ne un seguiment periòdic, a través dels indicadors plantejats a dit efecte, de manera que s’assegure la millora continuada.

2 de novembre del 2022